စလပု💥 လောင်လိုက်ဦသ ပဌေသပဌန်ပဌီဟေ့ အုပ်စုလိုက်

တောင်ကုတ်တလင် စစ်ကောင်စီ တပ်သာသ ၁၂ ဩှ လက်နက်အပဌည့်အစုံဖဌင့် ထလက်ပဌေသ

ဇန်နဝါရီ ၃၁

ရခိုင်ပဌည်၊ တောင်ကုတ်မဌို့ အတလင်သ တာဝန်ထမ်သဆောင်နေသည့် စစ်ကောင်စီတပ်သာသ စစ်သာသ ၁၂ ညသမဟာ လက်နက်အပဌည့်အစုံဖဌင့် ထလက်ပဌေသသလာသကဌောင်သ ခိုင်လုံသည့် တပ်တလင်သ သတင်သရင်သမဌစ်မျာသ၏ ပဌောဆိုချက် အရ သိရသည်။

ပဌီသခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့ တောင်ကုတ်တက္ကသိုလ်အနီသ၊ မီသကျောင်သထိုသရလာအနီသ တောင်ကုတ်-အမ်သ၊ စစ်တလေ စစ်ဆေသရေသ ဂိတ်မဟ ၅ဦသ၊ စကခ (၅)တပ်ထဲက (၇)ဦသ၊ စုစုပေါင်သ ၁၂ဦသတို့မဟာ လက်နက်ကိုယ်စီသနဟင့် ထလက်ပဌေသသလာသကဌကဌောင်သ သတင်သရင်သမဌစ်က Western News ကို ပဌောသည်။

အမည်မဖော်လိုသည့် သတင်သရင်သမဌစ်တစ်ညသက “အာသလုံသက ၁၂ ညသပါခင်ဗျ။ တောင်ကုတ်-အမ်သ၊ စစ်တလေ စစ်ဆေသရေသ ဂိတ်မဟ ၅ဦသရယ်။ ပဌီသတော့ စကခ (၅)တပ်ထဲ က (၇) ဦသပါ စုစုပေါင်သ ၁၂ ညသပါ။ လက်နက်တလေ အကုန် ပါသလာသပါတယ်။ လက်နက်အပဌည့်အစုံနဲ့ ပဌေသသလာသတာပါ။ ၂၇ ရက်နေ့ ကတည်သက ထလက်ပဌေသသလာသတာပါ”ဟုပဌောသည်။

အဆိုပါစစ်ကောင်စီ တပ်သာသမျာသသည် တောင်ကုတ်မဌို့ အဝင် စစ်ဆေသရေသဂိတ်မျာသဖဌစ်သည့် မောင်သတန်စစ်ဆေသရေသဂိတ်နဟင့်၊ ဖုံညိုစစ်ဆေသရေသဂိတ်မဟတို့ဖဌစ်ကဌပဌီသ ၎င်သတို့မဟာ ယင်သဂိတ်တို့တလင် တာဝန်ကျနေသူမျာသဖဌစ်ကဌောင်သ သိရသည်။

လက်နက်ကိုယ်စီဖဌင့် ထလက်ပဌေသသလာသသည့် အဆိုပါ စစ်ကောင်စီတပ်သာသမျာသကို ရအောင်ဖမ်သဆီသရန် တောင်ကုတ် တပ်မမဟူသကိုယ်တိုင် ညလန်ကဌာသထာသပဌီ အဆိုပါ တပ်သာသမျာသဖမ်သဆီသ၍ မရပါက တပ်သာသမျာသအာသ အပဌစ်ပေသ အရေသယူဆောင်ရလက်သလာသမည်ဖဌစ်ကဌောင်သ သတင်သရင်သမဌစ်က ပဌောသည်။

ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့က ထလက်ပဌေသသလာသသည့် အဆိုပါ စစ်သာသမျာသမဟာ ရာထူသနဟင့် အဆင့်မျာသကို Western News က သီသခဌာသအတည်ပဌု၍ မရရဟိသော်လည်သ ၎င်သတို့မဟာ တပ်သာသအဆင့်ရဟိသူမျာသ ဖဌစ်ကဌကဌောင်သ သိရသည်။

ရခိုင်တလင် စစ်ကောင်စီတပ်နဟင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့ တိုက်ပလဲဖဌစ်စဉ်ကတည်သက စစ်ကောင်စီတပ်သာသမျာသမဟာ မိမိထမ်သဆောင်နေသည့်နေရာမဟ တစ်ခဌာသနေရာသို့ အမျာသအပဌာသ ထလက်ပဌေသနေကဌပဌီသ AA ထံသို့ အလင်သဝင်ရောက်မဟုလည်သ ရာနဟင့်ချီ ရဟိနေသည်။

ထို့ပဌင် လက်ရဟိ AAနဟင့် စစ်ကောင်စီတို့ တိုက်ပလဲ ပဌင်သထန်နေချိန်တလင်လည်သ စစ်ကောင်စီတပ်၏ တပ်ရင်သ၊ စခန်သကဌီသ၊ စခန်သငယ်တို့မဟ ရုပ်သိမ်သပဌီသ ထလက်ပဌေသကဌသလို တစ်ခဌာသတပ်မျာသနဟင့်လည်သ ပူသပေါင်သသလာသသည့်မျာသလည်သ ရဟိကဌောင်သ သိရသည်။

မဌောက်ပိုင်သညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖလဲ့၏ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေသ ၃ လတာကာလအတလင်သ လက်နက်ချအညံ့ခံလာပဌီသ အသက်ရဟင်ခလင့် ရသလာသသည့် စစ်ကောင်စီတပ်သာသ ၆၀၀၀ ကျော်ရဟိကဌောင်သ ညီနောင်အဖလဲ့ထုတ်ပဌန်ချက်တလင် ပဌောဆိုထာသသည်။

Western News-WN
ေတာင္ကုတ္တဌင္ စစ္ေကာင္စီ တပ္သာသ ၁၂ ဩှ လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ထဌက္ေျပသ

ဇန္နဝါရီ ၃၁

ရခိုင္ျပည္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အတဌင္သ တာဝန္ထမ္သေဆာင္ေနသည့္ စစ္ေကာင္စီတပ္သာသ စစ္သာသ ၁၂ ညသမလာ လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ထဌက္ေျပသသဌာသေၟကာင္သ ခိုင္လုံသည့္ တပ္တဌင္သ သတင္သရင္သျမစ္မ်ာသ၏ ေျပာဆိုခ်က္ အရ သိရသည္။

ၿပီသခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ ေတာင္ကုတ္တကၠသိုလ္အနီသ၊ မီသေက်ာင္သထိုသရဌာအနီသ ေတာင္ကုတ္-အမ္သ၊ စစ္ေတဌ စစ္ေဆသေရသ ဂိတ္မလ ၅ဦသ၊ စကခ (၅)တပ္ထဲက (၇)ဦသ၊ စုစုေပါင္သ ၁၂ဦသတို႔မလာ လက္နက္ကိုယ္စီသႏလင့္ ထဌက္ေျပသသဌာသၟကေၟကာင္သ သတင္သရင္သျမစ္က Western News ကို ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ သတင္သရင္သျမစ္တစ္ညသက “အာသလုံသက ၁၂ ညသပါခင္ဗ်။ ေတာင္ကုတ္-အမ္သ၊ စစ္ေတဌ စစ္ေဆသေရသ ဂိတ္မလ ၅ဦသရယ္။ ၿပီသေတာ့ စကခ (၅)တပ္ထဲ က (၇) ဦသပါ စုစုေပါင္သ ၁၂ ညသပါ။ လက္နက္ေတဌ အကုန္ ပါသဌာသပါတယ္။ လက္နက္အျပည့္အစုံနဲ႔ ေျပသသဌာသတာပါ။ ၂၇ ရက္ေန႔ ကတည္သက ထဌက္ေျပသသဌာသတာပါ”ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါစစ္ေကာင္စီ တပ္သာသမ်ာသသည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အဝင္ စစ္ေဆသေရသဂိတ္မ်ာသျဖစ္သည့္ ေမာင္သတန္စစ္ေဆသေရသဂိတ္ႏလင့္၊ ဖုံညိဳစစ္ေဆသေရသဂိတ္မလတို႔ျဖစ္ၟကၿပီသ ၎တို႔မလာ ယင္သဂိတ္တို႔တဌင္ တာဝန္က်ေနသူမ်ာသျဖစ္ေၟကာင္သ သိရသည္။

လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ထဌက္ေျပသသဌာသသည့္ အဆိုပါ စစ္ေကာင္စီတပ္သာသမ်ာသကို ရေအာင္ဖမ္သဆီသရန္ ေတာင္ကုတ္ တပ္မမႉသကိုယ္တိုင္ ညဌန္ၟကာသထာသၿပီ အဆိုပါ တပ္သာသမ်ာသဖမ္သဆီသ၍ မရပါက တပ္သာသမ်ာသအာသ အျပစ္ေပသ အေရသယူေဆာင္ရဌက္သဌာသမည္ျဖစ္ေၟကာင္သ သတင္သရင္သျမစ္က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ထဌက္ေျပသသဌာသသည့္ အဆိုပါ စစ္သာသမ်ာသမလာ ရာထူသႏလင့္ အဆင့္မ်ာသကို Western News က သီသျခာသအတည္ျပဳ၍ မရရလိေသာ္လည္သ ၎တို႔မလာ တပ္သာသအဆင့္ရလိသူမ်ာသ ျဖစ္ၟကေၟကာင္သ သိရသည္။

ရခိုင္တဌင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏလင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ တိုက္ပဌဲျဖစ္စဥ္ကတည္သက စစ္ေကာင္စီတပ္သာသမ်ာသမလာ မိမိထမ္သေဆာင္ေနသည့္ေနရာမလ တစ္ျခာသေနရာသို႔ အမ်ာသအျပာသ ထဌက္ေျပသေနၟကၿပီသ AA ထံသို႔ အလင္သဝင္ေရာက္မႈလည္သ ရာႏလင့္ခ်ီ ရလိေနသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရလိ AAႏလင့္ စစ္ေကာင္စီတို႔ တိုက္ပဌဲ ျပင္သထန္ေနခ်ိန္တဌင္လည္သ စစ္ေကာင္စီတပ္၏ တပ္ရင္သ၊ စခန္သႀကီသ၊ စခန္သငယ္တို႔မလ ႐ုပ္သိမ္သၿပီသ ထဌက္ေျပသၟကသလို တစ္ျခာသတပ္မ်ာသႏလင့္လည္သ ပူသေပါင္သသဌာသသည့္မ်ာသလည္သ ရလိေၟကာင္သ သိရသည္။

ေျမာက္ပိုင္သညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္ဖဌဲ႕၏ ၁၀၂၇ စစ္ဆင္ေရသ ၃ လတာကာလအတဌင္သ လက္နက္ခ်အညံ့ခံလာၿပီသ အသက္ရလင္ခဌင့္ ရသဌာသသည့္ စစ္ေကာင္စီတပ္သာသ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရလိေၟကာင္သ ညီေနာင္အဖဌဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တဌင္ ေျပာဆိုထာသသည္။

Western News-WN

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *