ရုပ်သံကို ရှိုးလိုက်…အားရလိုက်တာ စခတွေများ ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

ရုပ်သံကို ရှိုးလိုက်…အားရလိုက်တာ စခတွေများ ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

မိစ္ဆာဖက်ဆစ်ခိုင်းခွေးကျွန်များမီးဖုတ်ပေးကဏ္ဍ

ရုပ္သံကို ရႈိးလိုက္…အားရလိုက္တာ စခေတြမ်ား ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

မိစာၦဖက္ဆစ္ခိုင္းေခြးကြၽန္မ်ားမီးဖုတ္ေပးက႑

ရုပ်သံကို ရှိုးလိုက်…အားရလိုက်တာ စခတွေများ ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

မိစ္ဆာဖက်ဆစ်ခိုင်းခွေးကျွန်များမီးဖုတ်ပေးကဏ္ဍ

ရုပ္သံကို ရႈိးလိုက္…အားရလိုက္တာ စခေတြမ်ား ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

မိစာၦဖက္ဆစ္ခိုင္းေခြးကြၽန္မ်ားမီးဖုတ္ေပးက႑

ရုပ္သံကို ရႈိးလိုက္…အားရလိုက္တာ စခေတြမ်ား ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

မိစာၦဖက္ဆစ္ခိုင္းေခြးကြၽန္မ်ားမီးဖုတ္ေပးက႑

ရုပ်သံကို ရှိုးလိုက်…အားရလိုက်တာ စခတွေများ ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

ဖမ်းမိပြီဆို နှီးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ရော

မိစ္ဆာဖက်ဆစ်ခိုင်းခွေးကျွန်များမီးဖုတ်ပေးကဏ္ဍ

ရုပ္သံကို ရႈိးလိုက္…အားရလိုက္တာ စခေတြမ်ား ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

ဖမ္းမိၿပီဆို ႏွီး႐ုပ္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ

မိစာၦဖက္ဆစ္ခိုင္းေခြးကြၽန္မ်ားမီးဖုတ္ေပးက႑

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *