ကရင်နီမှာလည်း စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ (ရုပ်/သံ)

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

ရှမ်းမြောက်မှာ စစ်ရှုးလို မငိုကြနဲ့အုံး ဘောမတို ကရင်နီမှာလည်း

စစ်ရှုးကောင်တွေ အတီးခံရလို အပုံလိုက်ကြီး တေကုန်ပြီ

ရွမ္းေျမာက္မွာ စစ္ရႈးလို မငိုၾကနဲ႔အုံး ေဘာမတို ကရင္နီမွာလည္း

စစ္ရႈးေကာင္ေတြ အတီးခံရလို အပုံလိုက္ႀကီး ေတကုန္ၿပီ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *