“စားစရာမရှိအောင် မွဲနေပါတယ်” လို့ သတင်းတွေအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် “အံ့မင်းညို”

“စားစရာမရှိအောင် မွဲနေပါတယ်” လို့ သတင်းတွေအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် “အံ့မင်းညို”

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *