အနုပညာကို ပညာရှင်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တာကြောင့် ယောင်္ကျားယူပီး မှီခိုရပ်တည်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မေမြင့်မိုရ်

အနုပညာကို ပညာရှင်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တာကြောင့် ယောင်္ကျားယူပီး မှီခိုရပ်တည်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မေမြင့်မိုရ်

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *