“ကျွန်မအနားကိုရောက်လာတဲ့ယောက်ျားတိုင်းက ကျွန်မကို ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ကြိုက်ရုံပဲကြိုက်တာ”ဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ

“ကျွန်မအနားကိုရောက်လာတဲ့ယောက်ျားတိုင်းက ကျွန်မကို ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ကြိုက်ရုံပဲကြိုက်တာ”ဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *