ကားပါကင်မထိုးတတ်လို့ သိမ်ကြီးဈေးပေါ်မှာ နံမယ်ကြီးသွားတဲ့ မတ်မတ် နောက် တကွက်ပြပြန်ပီ……. ကားလေး သနားပါတယ်…………

ကားပါကင်မထိုးတတ်လို့ သိမ်ကြီးဈေးပေါ်မှာ နံမယ်ကြီးသွားတဲ့ မတ်မတ် နောက် တကွက်ပြပြန်ပီ…….
ကားလေး သနားပါတယ်…………

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *