“မိန်းမလည်းရပြီ ၊ မင်းသားလုပ်ဖို့လည်း ကမ်းလှမ်းထားလို့ စတိုင်လ်လေးတွေပြောင်းဖြစ်နေတာပါ”ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ သီဟတင်စိုးနဲ့ ဇင်မာဦးတို့ရဲ့ သားကြီး စစ်နိုင်သီဟဦး 😯😌😍

“မိန်းမလည်းရပြီ ၊ မင်းသားလုပ်ဖို့လည်း ကမ်းလှမ်းထားလို့ စတိုင်လ်လေးတွေပြောင်းဖြစ်နေတာပါ”ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ သီဟတင်စိုးနဲ့ ဇင်မာဦးတို့ရဲ့ သားကြီး စစ်နိုင်သီဟဦး 😯😌😍

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *