လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်သက်ရှိုးပွဲလုံး၀မဆိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုတော် “မနော”

လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်သက်ရှိုးပွဲလုံး၀မဆိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုတော် “မနော”

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *