အနားမှာ အမြဲတမ်းပါရမီဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ “ခိုင်နှင်းဝေ”

အနားမှာ အမြဲတမ်းပါရမီဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ “ခိုင်နှင်းဝေ”

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *