ဒဲ့ပဲနော်။ တန်ကြေးပေးပြီး ဝယ်စားတာ။ ရှင်းရှင်းပဲ။

ဒဲ့ပဲနော်။ တန်ကြေးပေးပြီး ဝယ်စားတာ။ ရှင်းရှင်းပဲ။

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *