မင်းသမီး နဲ့ နှစ်ဦးအတူ လူအယောက် (၇၀၀)စာအတွက် နေ့လည်စာလှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ “ညီထွဋ်ခေါင်”

မင်းသမီး နဲ့ နှစ်ဦးအတူ လူအယောက် (၇၀၀)စာအတွက် နေ့လည်စာလှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ “ညီထွဋ်ခေါင်”

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *