သူမရဲ့ဖေဖေကို ထိခိုက်စော်ကားပြီးပြောနေတဲ့လူတွေကို သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ “စစ်လွန်းဝတီထက်”

သူမရဲ့ဖေဖေကို ထိခိုက်စော်ကားပြီးပြောနေတဲ့လူတွေကို သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ “စစ်လွန်းဝတီထက်”

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *