သူမကို မိန်းကလေးချင်းနစ်နစ်နာနာလိုက်ပြောနေတဲ့ သူတွေကို ထိထိမိမိသတိပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီး “ရတနာဗိုလ်”

သူမကို မိန်းကလေးချင်းနစ်နစ်နာနာလိုက်ပြောနေတဲ့ သူတွေကို ထိထိမိမိသတိပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီး “ရတနာဗိုလ်”

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *