ဓါတ်ပုံရိုက်တိုင်း မရယ်မပြုံးဖြစ်နေတက်တာဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နဂိုပုံစံပဲဖြစ်ကြောင်းပြသလိုက်တဲ့ “ပိုးကြာဖြူခင်”

ဓါတ်ပုံရိုက်တိုင်း မရယ်မပြုံးဖြစ်နေတက်တာဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နဂိုပုံစံပဲဖြစ်ကြောင်းပြသလိုက်တဲ့ “ပိုးကြာဖြူခင်”

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *