♥️💐ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးလိုဟောပြခဲ့တဲ့ချစ်စရာ”လသာ”ကိုရင်လေး ရဲ့”အပြန်လမ်းမှာရိက္ခါရှာ”(စဆုံး)တရားတော်🙏🙏🙏

♥️💐ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးလိုဟောပြခဲ့တဲ့ချစ်စရာ”လသာ”ကိုရင်လေး ရဲ့”အပြန်လမ်းမှာရိက္ခါရှာ”(စဆုံး)တရားတော်🙏🙏🙏

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*