ပုပ္ပါးမြေကအဘထွက်ပွဲမှာ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်(၂၄)နာရီလုံး စတုဒီသာကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ “မြတ်သူသူ”

ပုပ္ပါးမြေကအဘထွက်ပွဲမှာ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်(၂၄)နာရီလုံး စတုဒီသာကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ “မြတ်သူသူ”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*