“လောင်” ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ “ညီထွဋ်ခေါင်”

“လောင်” ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ “ညီထွဋ်ခေါင်”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*