အစားစားေနစဥ္ႏွင့္ အစားစားၿပီးပါက ေရခဲေရ (လုံးဝ) မေသာက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း

အစားစားေနစဥ္ႏွင့္ အစားစားၿပီးပါက ေရခဲေရ (လုံးဝ) မေသာက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း

အစားစားေနစဥ္ႏွင့္ အစားစားၿပီးပါက ေရခဲေရ (လုံးဝ) မေသာက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုက်န္းမာေရးဗဟုသုတအျဖစ္
ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္။မသိေသးသူမ်ားသိရွိႏိုင္ေအာင္လည္း ျပန္လည္ကူညီေပးၾကပါအုံးေနာ္။ထမင္းစားေနစဥ္ႏွင့္ထမင္းစားၿ

ပီး၁၅မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္အတြင္းေရခဲေရ၊အလြန္ေအးေသာေရႏွင့္အေအးမ်ိဳးစုံတို႔ကိုမေသာက္သုံးသင့္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာမၾကာခဏဖတ္ရႈရပါတယ္။က်န္းမာေရးပါရဂူႀကီးမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရထမင္းစားစဥ္ေရခဲေရေသာက္ေသာ

လူမ်ားႏွင့္ေရေႏြးေသာက္ေသာသူမ်ားကို ွစ္ရွည္လမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာေရေႏြးကိုေသာက္ေသာသူမ်ားကေရခဲေရေသာက္သူ
မ်ားထက္အနာေရာဂါပိုမိုကင္းရွင္းၿပီးအသက္ကလည္းပိုရွည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။အစာစားေနစဥ္အေအးကိုေသာက္လိုက္ပါက
မၾကာခင္ကမွစားထားသည့္ အစာမ်ားကိုအဆီအခဲအျဖစ္၊အစိုင္အခဲအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစၿပီးအာဟာရကိုမျဖစ္ေစပဲေရာဂါကို
သာျဖစ္ေစပါတယ္။၄င္းအဆီအခဲမ်ားဟာအစာအိမ္၊အူသိမ္အူမတို႔ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး၊အစာမေၾကျခင္း၊

ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာျခင္း၊ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊႐ုတ္တရက္အသက္ရႈက်ပ္ေစျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစသည့္အျပင္ရေရွည္မွာအစာအိမ္ကင္ဆာ၊အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေစပါတယ္။ယခုဆိုလွ်င္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးအလြန္ျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ(အထူးသျဖင့္) ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကတို႔လိုႏိုင္ငံတို႔မွာ

အစာမစားမီစြပ္ျပဳတ္တစ္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းခန္႔ကို အရင္ေသာက္ေပးဖို႔နဲ႔အစာစားၿပီးလွ်င္လည္းဟင္းရည္ပူပူသို႔မဟုတ္ေရေႏြးကိုသာ
ေသာက္သုံးၾကသည့္ အေလ့အထကိုေလ့က်င့္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားေနၾကပါၿပီ။ကမာၻေပၚမွာဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔ဟာအသက္အရွည္ဆုံးေနထိုင္ၾကရသည့္အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာက်န္းမာေရးအသိပညာေပးျမင့္မားမႈ ဟာလည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္မိမ္ိတို႔လည္းအနာေရာဂါကင္းေဝးၿပီးသက္ရွည္က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္ေစ

ရန္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုေလ့လာလိုက္စားသင့္ပါတယ္။အစာစားေနစဥ္ႏွင့္အစာစားၿပီး၁၅မိနစ္အတြင္းမွာေအးသည့္အရည္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ကာပူေႏြးေသာအရည္မ်ားကိုသာေသာက္သုံးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။ဒီPost ေလးကိုလည္းသင့္မိတ္ေဆြတို႔

အားျပန္လည္မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုလႉဒါန္းေပးႏိုင္ၾကပါတယ္လူသားတိုင္းက်န္းမာစြာအသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစ။ခရစ္ဒစ္မူရင္း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*