ယေန႔ ခ်ိန္ထိ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ အတိတ္တ ေဘာင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္

ယေန႔ ခ်ိန္ထိ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ အတိတ္တ ေဘာင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္

ေရွးေခတ္ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္ကစၿပီး ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ား၌ အတိတ္၊ နိမိတ္၊ စနည္း၊ တေဘာင္ မ်ားကို မူတည္၍ ႀကိဳတင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕၌ လာလတၱံ့ေသာ အေၾကာင္းတရား၊ အက်ိဳးတရား အျဖစ္အပ်က္တို႔ ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးကာ သယ္ေဆာင္ လာခဲ့သည့္ ေတးသီခ်င္းတို႔ကို “တေဘာင္”ဟု ေခၚဆိုရာ ယခုေဖာ္ျပမည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေရွးေခတ္နိမိတ္တေဘာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကုန္း ေဘာင္ ေခတ္ က တည္း က ေပၚ ခဲ့ တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တေဘာင္ တစ္ ခု ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ ဆိုခ်က္မ်ား ကေတာ့…..

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။

(၂) ထိုဟသၤာ ကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ ခြင္းမည္။

(၃) မုဆိုး ကို ထီး႐ိုး႐ိုက္ လိမ့္မည္ ။

(၄)ထီး႐ိုး ကို မိုးႀကိဳးပစ္ လိမ့္မည္။

(၅)သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္မည္။

(၆)ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။

(၇)လက္ပံ လည္း ရွားလိမ့္မည္။

(၈)ၾကက္မတြန္ လို႔ မိုးလင္းမည္ ။

(၉) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္

(၁၀)ဗုဒၶရာဇာသာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။ ဟံသာဝတီမြန္ တို႔ အင္းဝ ကို သိမ္းပိုက္ လိမ့္မည္။ ဟသၤာမွာ ဟံသာဝတီမြန္တို႔၏ အမွတ္အသား ျဖစ္ၿပီး အင္းဆိုသည္မွာ အင္းဝကို ဆိုလိုသည္။

အင္းတို႔၏ အဝမွာ ရွိလို႔ အင္းဝ (InWa)၊ ျမစ္တို႔အင္းတို႔ ၏ ဆုံရာ အဝမွာရွိလို႔ အဝ ( AVA )၊ အင္းကိုး အင္းအလယ္မွာ ရွိလို႔ အင္းနဝ(Innwa) စ သျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾက ပါ သည္ ။

(၂)ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလး နဲ႔ခြင္း မည္ ။ ထိုဟံသာဝတီ အင္အားစု ကို မုဆိုး ဘို (ေ႐ႊဘို)အင္အားစုက အႏိုင္ယူလိမ့္မည္။ ကုန္းေဘာင္မင္း ဆက္ကို အခ်ိဳ႕က မုဆိုးမင္းဆက္ဟုလည္း ေခၚၾက သည္ ။

(၃)မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္ လိမ့္မည္ ။ ထိုကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခၚ မုဆိုးမင္းဆက္ကို စေနနံတိုင္းတပါးမင္းက အႏိုင္ယူ ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္။

(၄)ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္ လိမ့္မည္ ။ စေနနံတိုင္းတပါးမင္းအစိုးရကို ၾကာသပေတးနံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၾကာသာပေတးနံ အဖြဲ႕အစည္း တို႔က ျဖဳတ္ ခ်ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးလိမ့္မည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မ ေတာ္၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း.. အားလုံးဟာ ၾကာသာပေတးနံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

(၅)သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္ မည္ ။ တပ္မေတာ္ မွာ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာ င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ..တို႔ ျဖစ္သည္။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။ ယခုပင္ ေႏြရာသီ ဆို ဧရာဝတီ မွာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာေတြ ဝါးလုံးေထာက္ စမ္းၿပီးသြားေနရၿပီ။ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ကေတာ့ သြားၿပီ..။

(၇) လက္ပံလည္း ရွား လိမ့္မည္ ။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခု အေတာအတြင္း တ႐ုတ္ နဲ႔ ကမာၻ႔ေဈးကြက္ က ကြၽန္းသစ္ထက္ ေတာင္ ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားဆုံးခိုးထုတ္ခံေနရေသာ တမလန္းသစ္ မွာ လက္ပံမ်ိဳးႏြယ္ ဟု သိရ သည္ ။

(၈) ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးလင္းမည္။အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ က ျမန္မာျပည္ ကို ျပည္သူ႔ အာဏာပိုင္စိုးေသာ ဒီမိုကေရစီ အ လင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ေစလိမ့္မည္။

(၉) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္..ထို အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကို ေစာင့္ေရွာက္ အေလးထားေသာ မင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး သာသနာေတာ္ ကို ျပန္လည္ထြန္းလင္းေစ လိမ့္မည္ ။ (ဗုဒၶရာဇာ= ဗုဒၶသာ သနာျပဳမင္း)

(၁၀)ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္ ။ ဒါကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရေပအုံးမည္ ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*