“အေပၚယံၾကည့္ၿပီး မေလွာင္ပါနဲ႔ သားရယ္…ရွက္စရာမဟုတ္ပါ”….

မေလွာင္ပါနဲ႔သားရယ္ရွက္စရာမဟုတ္ပါ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ေဒသကေန ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘြားေတြကို လူငယ္တစ္ေယာက္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ Onlineေပၚ တင္လိုက္တယ္ သူတင္လိုက္တဲ့ပုံက ခဏအတြင္းမွာပဲ ျပန႔္သြားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ေလွာင္ၾက တစ္ခ်ိဳ႕က မေလွာင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကတာေပါ့။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ္က မသိေသးပါဘူးအဲ့ဒီေနာက္ အဘြားေတြရွိရာကို သြားၿပီး အဘြားတစ္ေယာက္ကို သြားေမးတယ္လူငယ္ ဘြားဘြား တစ္ခုေလာက္ေမးပါရေစ? ဘြား> ရပါတယ္ ေမးပါ သား လူငယ္ ဘြားဘြားတို႔က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ၿပီး မလာၾကတာလဲ? သားတို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘုရားဖူးသြားၾကရင္ ဝတ္ေကာင္းစားလွေတြ ဝတ္ၾကတယ္

ဘြား ဒီလိုကြဲ႕သား အဘြားတို႔က ဘုရားကို ဖူးဖို႔ပဲလာတာ ဘုရားဖူးဖို႔. ဝတ္ေကာင္းစားလွေတြဝတ္မွ ဖူးရမယ္လို႔ ဘုရားကေဟာလို႔လားသား အဓိကက စိတ္ပဲသားရဲ႕ဘြား အဘြားတို႔. ဖိနပ္ကို ခါးၾကားညႇပ္လို႔. သားက ေလွာင္ရယ္ခ်င္ ရယ္ေနလိမ့္မယ္… ဒါက သားတို႔ ၿမိဳ႕ျပက လူေတြကို မယုံလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး ဖိနပ္ေပ်ာက္မွာ ေၾကာက္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူးသားဘြား ကိုယ့္ဖိနပ္ေတြကို ကိုယ္နဲ႔တပါးတည္းယူသြားေတာ့ အပ္ခမကုန္ေတာ့ဘူး လူေတြမ်ားတဲ့ ဘုရားေပၚမွာ ဖိနပ္ေတြလည္းမ်ားမွာေလ. အဲ့ဒီအခါ တိုးေဝွ႔လိုက္ရွာစရာမလိုတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ဘူး လိုရာခရီးကို ျမန္ျမန္သြားႏိုင္တာေပါ့ သား

လူငယ္ ဟုတ္ကဲ့ ဘြားဘြား လူေတြ ဝိုင္းၾကည့္ၿပီးရယ္ေတာ့ ဘြားဘြားတို႔ ရွက္လား ?ဘြား မရွက္ပါဘူးသားရဲ႕ သူမ်ားပစၥည္းကို အဘြားတို႔ခိုးၿပီး ယူလာတာမွ မဟုတ္တာ..လူငယ္ > ဟုတ္ ဘြားဘြား ။ ဘြားဘြားတို႔ဆီမွာလည္း အဲ့လိုပဲေနၾကတာလား?ဘြား ဟုတ္တယ္ သား အဘြားတို႔ဆီမွာက ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္မေကာင္းတဲ့သူေတြကို အထင္မႀကီးၾကဘူး…ဆင္းရဲေပမဲ့ စိတ္ထားေကာင္းတဲ့သူေတြကိုပဲ အဘြားတို႔ အထင္ႀကီးတယ္အဲ့ဒါေၾကာင့္ သား လူတစ္ေယာက္ကို အေပၚယံၾကည့္ၿပီး မေလွာင္ပါနဲ႔လို႔ အဘြားမွာခ်င္တယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *